Elementz最新路人排名 卡萨丁榜首位置居高不下

[进入论坛] [已跟帖条]2011-12-7 11:38:12 作者:elementz 编辑:caramel丶


点击英雄头像可查看英雄详细信息

 本文由璀若星辰翻译

 【Elementz第二季打野排名】 【Elementz第二季比赛局排名


 Tier 1:

                    

 Tier 2:

                       

 Tier 3:

                    

 Tier 4:

                

 Tier 5:

          

 

 下一页:英雄排名升降原因解析

上一页 [1] [2] [3] 下一页

网页评论